You are here

ĐịA Chỉ: 343800 (From 343800 To 343899) E (East) 753 RD, AGRA, OK 74824-1005, USA

74824-1005 là gì? 74824-1005 là mã bưu chính 5 cộng 4 số của 343800 (From 343800 To 343899) E (East) 753 RD, AGRA, OK, USA. Dưới đây là thông tin chi tiết.

74824-1005 Thông tin cơ bản

img_Postal
 • Số Zip 5 Cộng Với 4:

  74824-1005
 • Số Zip 5:

  74824
 • Cộng Với 4?
  4-digits that are used to identify a geographic segment within the 5-digit delivery area, such as a city block or a group of apartments or an individual high-volume receiver of mail, or any other unit that could use an extra identifier to aid in efficient mail sorting and delivery. This code is the low end of the range of +4 Codes that pertain to this ZIP Code. ZIP+4 Codes associated with nondelivery areas are composed of valid ZIP sector numbers and "ND" for the ZIP segment number, for example 12345-12ND. Non-deliverable areas are areas to which the USPS does not deliver mail, such as vacant lots and land that borders railroad tracks. Mailers should not match an address identified as a nondelivery area. If you absolutely must have numeric characters in the Plus4Code column, you may treat "ND" values as "00" (zero zero).
  :
  1005
 • Quốc Gia:

  U.S. - Hoa Kỳ
 • Bang:

  OK - Oklahoma
 • Quận:

  CountyFIPS: 40081 - Lincoln County
 • Thành Phố:

  AGRA
 • Hướng trước đường phố:

  E (East)
 • Đường Phố?
  The official name of a street as assigned by a local governing authority. The Street Name column contains only the street name and does not include directionals (EAST, WEST, etc.) or suffixes (ST, DR, BLVD, etc.). This element may also contain literals, such as PO BOX, GENERAL DELIVERY, USS, PSC, or UNIT. Numeric street names that have numeric components that are four characters (or less) in length at are justified such that the low-order digit of the number is positioned in the fourth position of the street name column. This shift is made so that the numeric street names appear in numeric sequence.
  :
  753 RD
 • Hậu tố đường phố?
  The street suffix: For Example: ST = Street RD = Road DR = Drive LN = Lane
  :
  RD (Đường)
 • Loại ghi?
  An alphabetic value that identifies the type of data in the record. Record type codes include the following: G = General delivery H = Highrise F = Firm S = Street P = PO box R = Rural route/highway contract
  :
  S: Đường Phố

ĐịA Chỉ

img_region
 • Số thấp vị địa chỉ chính?
  A house, rural route, highway contract box, or post office box number; the numeric or alphanumeric component of an address preceding the street name; the low-end address in a range of addresses. Often referred to as house number.
  : 343800
 • Số cao vị địa chỉ chính?
  A house, rural route, contract box, or Post Office box number. The numeric or alphanumeric component of an address preceding the street name. The high-end address in a range of addresses. Often referred to as house number.
  : 343899
 • Mã chẵn/Lẻ địa chỉ chính?
  Code that identifies the side or sides of a street for which a given address range is applicable. For street, highrise, firm and multi-carrier records, B = Both sides of a street, E = Even side of a street (even-numbered addresses in the range); O = Odd side of a street (odd-numbered addresses in the range). For general delivery, post office box, and rural route/highway contract records, this code will always be "B" (both).
  : Both of Odd and Even
 • Sơ cấp Nhiều: 343800, 343801, 343802, 343803, 343804, 343805, 343806, 343807, 343808, 343809, 343810, 343811, 343812, 343813, 343814, 343815, 343816, 343817, 343818, 343819, 343820, 343821, 343822, 343823, 343824, 343825, 343826, 343827, 343828, 343829, 343830, 343831, 343832, 343833, 343834, 343835, 343836, 343837, 343838, 343839, 343840, 343841, 343842, 343843, 343844, 343845, 343846, 343847, 343848, 343849, 343850, 343851, 343852, 343853, 343854, 343855, 343856, 343857, 343858, 343859, 343860, 343861, 343862, 343863, 343864, 343865, 343866, 343867, 343868, 343869, 343870, 343871, 343872, 343873, 343874, 343875, 343876, 343877, 343878, 343879, 343880, 343881, 343882, 343883, 343884, 343885, 343886, 343887, 343888, 343889, 343890, 343891, 343892, 343893, 343894, 343895, 343896, 343897, 343898, 343899.

Vui lòng nhấp vào "Ví dụ về địa chỉ khác" để xem toàn bộ danh sách.

[+]Ví dụ về địa chỉ khác

ĐịA Chỉ Ví dụ

img_region
Địa chỉ được tạo thành từ các dòng sau:
343800 E (East) 753 RD
AGRA OK 74824-1005
UNITED STATES OF AMERICA
hoặc Bạn có thể xem ví dụ phong bì bên dưới để biết thêm thông tin.

74824-1005 Ví dụ phong bì

img_envelope
 • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

  ZIP Code: 74824-1005

74824-1005 Ý nghĩa cơ bản

img_envelope
 • Mỗi chữ số của mã ZIP code 74824-1005 là viết tắt của gì? Mã ZIP + 4 bao gồm hai phần, năm chữ số đầu tiên có thể xác định vị trí của bưu điện và bốn chữ số cuối cùng có thể xác định một phân đoạn địa lý trong khu vực giao hàng năm chữ số. Các chữ số 6-7 chỉ khu vực hoặc một số khối và 8-9 chữ số chỉ định đoạn hoặc một bên của đường phố.

  ZIP Code: 74824-1005

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến

Đây là bản đồ điện tử phù hợp với địa chỉ 343800 E (East) 753 RD, AGRA. Bạn có thể sử dụng phím bấm trong bản đồ để di chuyển, thu nhỏ, phóng to. Thông tin của bản đồ đó chỉ cung cấp để tham khảo.

ĐịA Chỉ: 343800 (From 343800 To 343899) E (East) 753 RD, AGRA, OK 74824-1005, USA

Bài bình luận

Bài bình luận

Viết bình luận