You are here

FIPS Huyện: 40101 - Muskogee County, OK

Đây là danh sách các trang của FIPS Huyện:40101 Muskogee County Mã Bưu. Muskogee County là một quận ở Oklahoma, Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết của nó như sau.

Trin 40101 không phải là mã zip của quận này, mà là mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang gồm năm chữ số, xác định duy nhất các hạt và tương đương của quận. Bạn có thể tìm thấy mã zip của các thành phố trong quận này bên dưới.

Thông tin cơ bản

img_Postal
 • Quốc Gia:

  U.S. - Hoa Kỳ
 • Bang:

  OK - Oklahoma
 • FIPS Huyện:

  40101
 • Quận:

  Muskogee County
 • Và thực tế quận không có mã zip, nhưng thành phố bên trong nó có, vì vậy bạn phải chắc chắn thành phố nào bạn muốn tìm, sau đó bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo và lấy mã zip tương ứng.

Thành Phố

img_city

Những thành phố nào được bao gồm trong Muskogee County?
Dưới đây là danh sách thành phố của Muskogee County.Bạn có thể nhấp vào Thành Phố để duyệt thông tin chi tiết.

Số Zip 5

img_postcode

Những mã zip nào được bao gồm trong Muskogee County quận? Dưới đây là danh sách Mã ZIP thuộc về Muskogee County.

Ví dụ phong bì

img_envelope
 • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

  ZIP Code: 40101-Muskogee County
 • United States Envelope Example

để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc tài liệu chính thức: USA.pdf (Anh)

FIPS Huyện: 40101 Muskogee County

Bài bình luận

Bài bình luận

Viết bình luận