You are here

Oklahoma State Abbr: OK

Ito ang listahan ng abbr ng estado ng Estados Unidos, kabilang ang 50 estado, 1 distrito ng Columbia, lugar ng militar at iba pang mga isla. Maaari mong i-click ang pamagat upang i-browse ang impormasyon sa detalye.